Kunst en cultuur in Nederland

In Nederland wonen heel wat mensen die afkomstig zijn uit de landen van centraal Afrika*. Onder die mensen zijn ook artiesten: muzikanten, zangers, dansers, beeldend kunstenaars, cabaretiers en anderen doe op een kunstzinnige andere manier iets kunnen laten zien, horen of proeven van de cultuur van hun land van herkomst.

De doelstelling van SNCA is, het Noord-Nederlandse publiek meer bekend te maken met de landen in centraal Afrika, zowel in het opzicht van cultuur, geschiedenis, e.d. als van de hedendaagse ontwikkelingsproblematiek. In het kader van deze doelstelling organiseren we ook tentoonstellingen en optredens van artiesten uit de landen van centraal Afrika die in Nederland wonen. Deelname van Afrikaanse artiesten maakt onze activiteiten interessanter, want de informatie wordt aanschouwelijk en het biedt perspectieven tot rechtstreeks contact met betrokkenen.

Mensen uit centraal Afrika die in Nederland wonen en die hun (artistieke) talenten willen gebruiken, kunnen dat doen door deel te nemen aan onze activiteiten. Zij werken dan onder auspiciën van “Nederland – centraal Afrika” en een deel van de opbrengst van hun optreden is voor onze projecten.

“Nederland – centraal Afrika” geeft ook informatie over cultuur en kunst in Afrikaanse landen. Onder andere door web-links te geven naar sites over dat onderwerp.

We bemiddelen ook bij aankoop van schilderijen en beeldjes (koper, malachiet) die zijn gemaakt door kunstenaars in Congo.

*landen in centraal Afrika:
Angola, Burundi, Centraal-Afrikaanse Republiek, Congo-Brazzaville, Democratische Republiek Congo, Equatoriaal Guinée, Gabon, Kameroen, Rwanda, Zambia

Fotopresentatie Coco-kunst: