PROFEM

In Congo is de bevolking al meer dan 30 jaar sociaal en economisch verzwakt. De toestand is nog dramatischer in de stad Mbandaka met ongeveer 350.000 inwoners. Deze stad was het administratief centrum van de provincie Ɖquateur. De meeste inwoners leefden er van een ambtenarensalaris van de overheid. Doordat de Congolese overheid al ruim tien jaar geen salarissen meer uitbetaalt zijn vele families in miserabele omstandigheden gekomen. Daarbij kwamen in 1996 ook nog de oorlogen.
Onder de eerste slachtoffers van deze situatie kunnen we de vrouwen rekenen. Vrouwen, ook gehuwde vrouwen en weduwen, worden door de omstandigheden gedwongen hun echtgenoot en/of gezin te onderhouden. Ze zijn aan zichzelf overgelaten om uit te zoeken hoe ze de kost moeten verdienen. Behalve prostitutie zijn ze beperkt tot het informele circuit (landbouw, veeteelt, kleine handel) om een beetje te kunnen voorzien in de eerste gezinsbehoeften (eten, kleren, gezondheidszorg).

Om de vrouwen in Mbandaka een aanzet te geven tot zelfhulp wil PROFEM een project starten om hen te leren kippen te fokken. Met de productie van de kippen (eieren en vlees) kunnen de vrouwen het voedselpakket van hun gezin verbeteren en het gezinsinkomen verhogen. Kip is in Congo een geliefd voedingsmiddel en dus goed verkoopbaar. Bij de huizen in Mbandaka is voldoende ruimte om een kippenren neer te zetten. Alleen gebrek aan geld en aan kennis weerhoudt de vrouwen er nu nog van kippen te gaan fokken.

Het proefproject begint met vijftig vrouwen die lid zijn van tien vrouwenverenigingen in twee deelgemeenten van de stad Mbandaka. De coƶperatieve vrouwengroepering PROFEM overkoepelt deze vrouwenverenigingen. In samenwerking met de verschillende vrouwenverenigingen worden er verschillende projecten en cursussen georganiseerd.

Doelstellingen op korte termijn die met de succesvolle voltooiing van het proefproject zullen worden bereikt:
- De deelnemende vrouwen leren (d.m.v. cursussen en praktijkervaring) de vaardigheden die nodig zijn voor kleinschalige kippenfokkerij.
- De deelnemende vrouwen krijgen ieder vijf kippen en een haan, waarmee ze gaan fokken. Na tien maanden kan elke deelneemster gemiddeld 80 kippen hebben gefokt.
- Door de producten van de kippenfokkerij (eieren en kippenvlees) zal de voedselsituatie van de families van de deelneemsters verbeteren.
- Door verkoop van eieren en kippen verhogen de inkomsten van de families van de deelnemende vrouwen.
- Door hogere inkomsten verbetert de algehele toestand van de deelneemsters en hun families.