Bienco

Door de situatie in Congo is de bevolking sociaal en economisch verzwakt. Veel kinderen zijn op straat terecht gekomen. Ze kennen geen ouders en hebben geen basisopvoeding. Vaak is kleine misdaad de enige levenswijze die deze straatkinderen (“shegué”) kennen.

Kinderen zijn de toekomst

De kinderen in een land moeten kansen krijgen om voor zichzelf en voor hun land een betere toekomst te kunnen vormen. Daarvoor is het nodig dat de kinderen opvoeding en onderwijs krijgen, waardoor ze in staat worden gesteld later als volwassene in hun eigen levensonderhoud te voorzien.

Voor ondersteuning van een opvanghuis voor straatkinderen in Kinshasa is Steungroep ’bienco’ opgericht. Deze groep onderneemt sinds 1999 diverse activiteiten ten bate van de straatkinderen. Sinds begin 2002 is ‘bienco’ een werkgroep van “Nederland – centraal Afrika”.

Uw financiële ondersteuning is welkom op rekening 7943331 t.n.v Stichting Nederland-centraal Afrika.