Over SNCA

Stichting Nederland-centraal Afrika is in mei 1997 opgericht. Ons doel is, het Nederlandse publiek te informeren over:

 • het dagelijks leven van mensen in de landen van centraal Afrika, hun problemen en de oplossingen die zij daarvoor zoeken;
 • historische, culturele en andere achtergronden van die landen en hun bevolking;
 • projecten die in die landen zijn opgezet door inwoners om hun situatie te verbeteren.

Wij menen dat de Afrikanen bij het vorm geven aan hun toe­komst recht hebben op onze solidariteit. Het streven naar betrokkenheid van het Noorden met het Zuiden is gedoemd te mislukken als de kennis over het Zuiden zo gebrekkig blijft.

Wij geven informatie:

 • d.m.v. schriftelijke publicaties,
 • met stands en activiteiten op manifestaties,
 • door mondelinge voorlichting aan scholen en verenigingen,
 • via internet
 • enz.

Verder:

 • zoeken wij naar relevante gegevens en bewaren die,
 • leggen wij contacten,
 • ondersteunen wij projecten en
 • bevorderen wij contacten tussen Afrikanen en Nederlanders.

Stichtingbestuur

Bianco Bolumba - voorzitter (tel: 0620285653)

Godfried Westen - secretaris (tel: 0642160369)