Home

Het beeld van Afrika

Over rampen en onlustsituaties wordt de samenle­ving door de media uitgebreid geïnformeerd. Na een poosje zijn die situaties echter ‘geen nieuws’ meer. Dan hoort, ziet of leest men er niets meer over. Be­richten over de moeizame wederopbouw van een land na zo’n probleemsituatie zijn zeer schaars.

Het beeld dat in de Nederlandse samenleving bestaat over de kwaliteit van het leven van alledag in de centraal-Afrikaanse landen is op zijn best beperkt en onvolledig. Veel mensen hier hebben zelfs een totaal onjuist beeld van het leven in Afrika. Juist die dagelijkse omstandigheden bepalen de situatie waarin de huidige generatie moet opgroeien. Het is nood­zakelijk dat daarover toegankelijke en regelmatige informatie voor een breed publiek beschikbaar komt.

Afrikaanse problemen vragen om Afrikaanse oplossingen

Veel mensen in Afrikaanse landen leven in ‘grootfamilies’, zodat weduwen, weduwnaars en (half-)wezen meestal door familieleden worden opgevangen. Voor families in moeilijkheden wordt het echter steeds moeilijker om alle familieleden goed te verzorgen. Er zijn ook kinderen die niemand meer hebben om voor hen te zorgen, omdat zij al hun familieleden zijn kwijtgeraakt.

In veel families is niet genoeg geld om alle kinderen naar school te laten gaan. Er is nauwelijks genoeg om voor voldoende eten voor alle kinderen te zorgen. Schoolgeld kan er niet meer vanaf. Vooral voor de kinderen die hun talenten goed willen leren gebruiken in het leven, is dit een frustrerende situatie.

Stichting Nederland – centraal Afrika geeft hulp aan projecten die tot doel hebben verbetering in de situatie te brengen. Het betreft kleinschalige projecten die zijn opgezet door mensen die rechtstreeks te maken hebben met de doelgroep, soms zelfs door slachtoffers van de moeilijke situatie zelf.